Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De praktijk verzamelt van haar patiënten onderstaande persoonsgegevens:

·        Naam, adres, postcode en woonplaats

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer(s)

·        E-mailadres

·        Burgerservicenummer

·        Wie is de behandelend huisarts

·        Verzekeraar

·        Medische gegevens

 

 

Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens?

 

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw therapeut een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een elektronisch dossier. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (v/h Wet Bescherming Persoonsgegevens) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uitsluitend indien daarvoor uw schriftelijke toestemming is verleend worden patiëntgegevens aan derden verstrekt (letselschadespecialisten, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen, e.d.).

 

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

Alleen uw behandelend therapeut heeft direct toegang tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut zal zorg dragen dat uw gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor derden.

De praktijkeigenaar houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien en het recht op een afschrift van uw patiëntdossier. Alleen gegevens, die te maken hebben met de behandeling, worden in het elektronisch patiëntdossier opgeslagen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandeld fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan stel ik het zeer op prijs dat u dit, aan mij kenbaar maakt.